ENGLISH

ÜRÜNLER    >    MD 60 - FRİZE HEAT-SET MAKİNESİ


Halı ipliği frize heat-set makinesi polypropylene, polyester, polyamid ve benzeri bükümlü sentetik ipliklerin frize ve heat set işlemleri için kullanılır. Bu prosesler kızgın buhar vasıtasıyla atmosfer basıncı altında buhar kazanı içerisinde gerçekleşmektedir. halı ipliği frize heat-set makinesi, bükümlü halı ipliğine aşağıdaki özellikleri sağlar;

 Frize efekti
 Büküm sabitleme
 Dayanıklılık
 Canlılık ve parlaklık